Trigger points

Trigger points, česky spoušťové body se vyskytují po celém těle, nejvíce problematické jsou však v oblasti zádového svalstva. Jsou to malé zatuhlé „uzlíky“ ve svalech, které nejenomže působí bolestivě přímo v daném místě, ale můžou bolest přenášet i do míst velmi vzdálených a jsou příčinou omezeného rozsahu pohybu a funkce svalu a mohou být příčinou mnoha dalších potíží.

Trigger point vzniká jako reakce na psychický stres, svalové přepětí, špatné držení těla či jednostrannou zátěž a vyvolává přenesenou myofasciální bolest buď lokálně nebo i na větší vzdálenost a také může simulovat i jiné onemocnění.

Ošetřením těchto spoušťových bodů dochází k jejich povolení a tím k uvolnění svalu.

KONTRAINDIKACE


· virová onemocnění
· alkohol a návykové látky
· osteoporóza
· těhotenství
· onkologická onemocnění